O‘zbek filologiyasi fakultetining navbatdagi seminari

“Bugun ToshDO’TAU O‘zbek filologiyasi fakultetining yana bir nazariy-metodologik seminari bo‘lib o‘tdi.”   Seminarda professor-o‘qituvchilar, doktorant va talabalar ishtirok etdi. Unda filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Dadaboyevning «Panipat jangining tasvirlanishida harbiy istilohlarning o‘rni» hamda filologiya fanlari doktori, professor Baxtiyor Abdushukurovning «Devoni Davomini o`qish …