Ilmiy ishlar ro’yxati

1. Odilov Yorqinjon Raxmonaliyevich O‘zbek tilida enantiosimiya T-2016
2. Andaniyazova Dilrabo Ro`ziqulovna Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi T-2017
3. Norboyeva Shukurjon Hayitbayevna Xorazm shevalari kasbiy leksikasi shakllanishining onoma-siologik tomonlari T-2016
4. Pardayev Azamat Baxramovich O‘zbek tili so‘z turkumlarining lisoniy tizimdagi o‘rni  va lingvopragmatikasi T-2017
5. Abduvaliyeva Dilnoza Akramovna Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi T-2017
6. Toirova Guli Ibragimovna O‘zbek nutqiy muloqotida sestemaviylik va informativlik T-2017
7. Norxotboyeva Xurshida Shokirovna O‘zbek tilida jarayon anglatuvchi terminlarning lingvistik xususiyatlari T-2017
8. Yo‘ldosheva Holida Qo‘ziyevna O‘zbek tarixiy romanlarning sotsiolingvistik tadqiqi T-2017
9. Raximov G‘anisher Xudoyqulovich Ingliz tilining O`zbekistonda tarqalishi (sotsiolingvistik va progmatik jihatlari) T-2017
10. Toliyeva Dildora Abdumalikovna Zoonim kompanentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari T-2017
11. Abdurahmonova Nilufar Zaynobiddin qizi Inglizcha matnlarni o‘zbek tiliga tarjima qilish dasturining lingvistik ta’minoti (sodda gaplar misolida) T-2018
12. Qurbonova Munavvara O‘zbek bolalar nutqining progmatik xususiyatlari T-2018.21.04
13. Sayidov Yoqub Siddiqovich Jadid badiiy asarlarining leksikasi 2.08

T-2018

14. O‘razboyev Abdulla Durdibayevich Ogahiyning tarixiy asarlarining leksikasi 2.08

T-2018

15. Jo‘raveva Husnigul Bo‘rayevna Husayniy adabiy merosi manbalari matniy tadqiqi 13.09

T-2018

16. Ravshanov Mahmud Semiologicheskaya xarakteristika nominatifnik yedenits Navoiy-2018
17. Xayrullayev Xurshidjon Zayetniyevich Til va nutq birliklarining ierarxik munosabatlari 25-sentabr T-2018
18. Allaberdiyev Alijon Avazberdiyevich Buxoro o‘g‘uz shevalari leksikasi 26. 09 T-2019
19. Juraboyeva Zamira Ahmedovna O‘zbek tilida ekologik terminlar 15. 11 T-2018
20. Jabborov Jumamurod O‘zbek tilining dehqonchilik lingvistikasi T-2017
21. Hamroyeva Orzugul Jalolovna XX-asr boshlari o‘zbek matnshunoslik taraqiyotida majmualarining o‘rni T-2018 26.11
22. Ergasheva Guli Ismoil qizi Linguistic and extra linguistic factors inter formation of gender terminology  in the system of different languages 12.12.18 T-18
23. G‘oziyeva Maftuna Muhammadovna Muloqot jarayonida prosodik vositalarning lingvoprogmatik xususiyatlari 12.12.18

T-2018

24. Jabborov Samshijon  Murodqulovich Jurnalistikani samarali faoliyat yuritishiga xalqaro va milliy huquqning ta’siri T-2002
25. Nurgomina Sharvan  Iskakovna Ekonomichiskaya prema Kazakstana: teoriya i praktika funksionirovaniye tendensii, razvitiya Almati 2004
26. Qashqiyev  Quvonchboy Jartibayevich Mustaqillik davri Qoraqalpog‘iston matbuotida tarixiy shaxslar talqini T-2014
27. Namozova Nilufar Qambarqulovna Xoji Muinning  publisistik va muharrirlik faolligi T-2005
28. Toshpo‘latova Nazira Qurbonovna Istiqlol davri matbuotida XX asr o‘zbek adabiyoti  muommolarining yoritilishi T-2005
29. Tog‘ayeva Gulandom Jumayevna O‘zbek matbuotida tasavvuf ta’limotining yoritilishi muommolari tamoyillari va shakllari T-2006
30. Hoshimova Dildora   Madaminovna “Boburnoma “ asarining tanqidiy matnining yaratilish muammolari(2 ta) T-2006
31. Allamberganovna  Perxan  Xudaybergenovna Qoraqalpag‘istan televideniyesining janrlari: mavzular, jurnalistik yondashuv va rivojlanishi tamoyillari(2000-2006-yillar) T-2007
32. Sulaymonova Nigora Asqaraliyevna Mahmud Zamaxshariy ‘‘Asos ul-balog‘a’’ asarining manbashunoslik tadqiqi T-2007
33. Shoniyozov Mahmudjon Ochilovich ‘‘Majmuai shoiron’’ tazkirasi matnini tayyorlash prinsiplari va matniy tadqiqi T-2009
34. Berdimurotova Mahmuda Raxmatovna ‘‘Muhammad Yusuf Rojiy Xorazmiy adabiy merosi T-2010
35. Nuriddinov Shaxobidin Boboyarovich Mulla Qo‘shoq Miskin hayoti va uning adabiy merosi T-2011
36.  

Murotova Nozima Faxriddinovna

‘‘Jurnalistika va internet: Osobennosti onlayn izdani Uzbekistana i ix funksionirovaniye v usluviyex globalnogo informatsionnogo ….. T-2011
37. Mamadaliyeva Zuhra Umaraliyevna A.Navoiyning ‘‘Lison ut-tayr’’ dostonidagi obrazlar tizimi T-2011
38.  

Sadikov Seydulla

Osvesheniye voprosov nasionalniy identifikasi i nasioanalniy  identichnost v pechatniy presee T-2012
39. Normatova Rabohat Abdullayevna Mashrab she’riyati va xalq og‘zaki ijodi T-2012
40. Atamanov Xurmet Abdumuratovich Qoraqalpog‘siton matbuotida ma’naviyat masalalarining talqini T-2012
41. Soliyeva Muhabbat Kushanovna Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati shakllanishida ijtimoiy kommunikasiyaning o‘rni(IX – XV asr)

T-2012

Matnlarda xatolikka ko`zingiz tushsa, xato jumlani tanlab Ctrl+Enter tugmalariga bosing va bu haqda administratorga xabar yuboring.