Ilmiy ishlar

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETIDA TAHSIL OLAYOTGAN DOKTORANT, TAYANCH DOKTORANLARI HAQIDA MA’LUMOT

F.I.SH. Ixtisoslik shifri va nomi Ilmiy rahbari (F.I.SH., ilmiy darajasi, unvoni, ixtisoslik shifri) Dissertatsiya mavzusi
TAYANCH DOKTORANTLAR (PhD)
1-KURS
1 Ziyotova Surayyo Erkin qizi 10.00.01-O‘zbek tili Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich, filologiya fanlari doktori.

10.00.01 – O‘zbek tili

“Mehrobdan chayon” asari leksikasi
2 Xo‘janiyozova Shahnoza Satimbaevna 10.00.01-O‘zbek tili H. Dadaboyev f.f.d.,prof.

10.00.01-O‘zbek tili

Alisher Navoiyning manoqib asarlari leksikasi
3 Eshonqulov Oybek Tojiboevich 10.00.01-O‘zbek tili Lutfullaeva Durdona Esanovna, f.f.d., prof. 10.00.01-O‘zbek tili O‘zbek tili morfologik sathida neytrallashuv
4 Xasanov Abdumannon Majidovich 10.00.01-O‘zbek tili Tog‘aev To‘lqin Mamanazarovich, filologiya fanlari nomzodi, 10.00.01 – O‘zbek tili Hozirgi o‘zbek adabiy tilida leksik lakunalar va ularni to‘ldirishning dialektal manbalari
5 Abdulhakimova Yulduz G‘ofur qizi 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik F.f.d., dots.

D. Yusupova,

10.01.02-O‘zbek adabiyoti

 

Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy “Layli va Majnun” dostonlarining qiyosiy tahlili
6 Iskandarov Fayzulla Mashrabovich 10.01.02-O‘zbek adabiyoti Mullaxo‘jaeva Karomat Toshxo‘jaevna, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

10.01.02-O‘zbek adabiyoti

Alisher Navoiy dostonlaridagi na’tlar poetikasi
7 Obidjonova Ma’sumaxon Qosim qizi 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich, professor, filologiya fanlari doktori

10.00.10; 10.00.06

Ingliz va o‘zbek hikoyachiligi: orginal va mushtarak tendensiyalar (Rey Bredberi va Hojiakbar Shayxov ijodi misolida)
8 Asadov Mahmadiyor Turaevich 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich, professor, filologiya fanlari doktori

10.00.10; 10.00.06

Fransuz va o‘zbek adabiyotida absurdning badiiy talqini (Alber Kamyu va Xurshid Do‘stmuhammad asarlari misolida)
9 Zaripov Rafiqjon Ergashboy o‘g‘li 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

10.00.01-O‘zbek tili

Mustaqillik davrida O‘zbekiston til siyosati hamda bilingvizm va pluralingvizim hodisasi
10 Farmonov Bekzod Begmatovich 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

10.00.01-O‘zbek tili

O‘zbek va ingliz tillarida zoonimlar tipologiyasi
11 Sherkulov Sardor Komilovich 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich, professor, filologiya fanlari doktori

10.00.10; 10.00.06

Bolalar adabiyotida fantastika va hajvning badiiy xususiyatlari (Xudoyberdi To‘xtaboev va Lyuis Kerroll asarlari misolida)
12 Saidova Bibi Robia’ Aziz qizi 10.00.07-Adabiyot nazariyasi Karimov Bahodir, professor, filologiya fanlari doktori, 10.00.07-Adabiyot nazariyasi Zamonaviy o‘zbek romanlarida shaxs va jamiyat muammosi talqini (“Ro‘yo yoxud G‘ulistonga safar”, “Donishmand Sizif”, “Go‘ro‘g‘li yoxud hayot suvi” romanlari misolida)
13 Ataev Azamat Po‘latovich 10.00.10-Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik Zohidov Rashid Fozilovich, dotsent, filologiya fanlari doktori,

10.00.10-Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asari qo‘lyozmalarining matniy tadqiqi
14 Turdiyev Jahongir Zafariddin o‘g‘li 10.00.10-Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich, Filologiya fanlari doktori, professor

10.00.10; 10.00.06

Turkiy tildagi “Me’rojnoma”lar: matn va tahlil
15 Suyunova Nasiba Bo‘riqul qizi 10.00.11-Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi Xakimova Muxayyo Karimovna f.f.d., dotsent, 10.00.01 – O‘zbek tili O‘smirlar nutqining psixolingvistik tadqiqi
16 Latipova Gulasal Baxrom qizi 10.00.11-Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi Nilufar Abduraxmonova dotsent v.b., PhD,

10.00.11 – Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

O‘zbek lug‘atshunosligida korpusga asoslanilgan yondashuvning nazariy va amaliy asoslari
17 Ergasheva Gulruxsor Nurmatzoda 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi P.f.n., dots. S.A.Adilova

13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishning ilmiy-metodik asoslari (androgogik ta’lim misolida)
18 Kuldasheva Sanobar Hayotovna 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi To‘xliev Boqijon, filologiya fanlari doktori, professor

10.00.02

“Ona tilini o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish”
2-KURS
1 Saydahmedova Odinaxon Ibroximjon qizi 10.00.01-O‘zbek tili f.f.n. Azimova Iroda Alisherovna

10.00.10; 10.00.06

O‘zbek tilini chet tili sifatida o‘rganuvchilarda matn mazmuniy persipsiyasining psixolingvistik tadqiqi
2 Madrimova Sohiba Maxmudovna 10.00.02-O‘zbek adabiyoti f.f.d., prof.Jabborov Nurboy Abdulhakimovich

10.00.02-O‘zbek adabiyoti

Mutrib Xonaxarobiy va uning adabiy merosi
3 Tursunova Guldona Esonbaevna 10.00.02-O‘zbek adabiyoti f.f.d. Akademik Karimov Naim, 10.00.02 Odil Yoqubovning adabiy-estetik qarashlari
4 Yandasheva Tursunoy Rustam qizi 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik f.f.d., prof. Qurbonova Muhabbat Matyakubovna

10.00.01-O‘zbek tili

O‘zbek badiiy matnlarida “go‘zallik” konseptini ifodalovchi leksik vositalar
5 Abdullaeva Oqila Xolmuminovna 10.00.11-Til nazariyasi.Amaliy va kompyuter lingvistikasi f.f.n. Azimova Iroda Alisherovna

10.00.01-O‘zbek tili

O‘zbek tilidagi internet axborot matnlari korpusini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari
6 Bobojonov G‘ulom Ozodovich 10.00.07-Adabiyot nazariyasi f.f.d., dots.Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich

10.00.07-Adabiyot nazariyasi

«Hayrat-ul abror» balog‘at ilmi konteksida
3-KURS
1 Izzatillaev Parviz Inoyatillaevich  10.00.02-O‘zbek adabiyoti Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich,f.f.d, prof. 10.00.10 10.00.06 Alisher Navoiy ijodining Eronda o‘rganilishi
2 Maxmudov Umedullo Akmaliddin o‘g‘li 10.00.02-O‘zbek adabiyoti Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich,f.f.d, prof. 10.00.10       10.00.06 Alisher Navoiy davriga oid yozishmalar: Munshaoti Abdulloh Marvorid
3 Abdulhakimova Oybarchin Nurboy qizi 10.00.02-O‘zbek adabiyoti Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich,
f.f.d., dots. 10.00.02        10.00.07
Abdulla Oripovning adabiy-estetik qarashlari
4 Maxammadieva Yulduz Yashnarovna (maqsadli) 10.00.02-O‘zbek adabiyoti Jabborov Nurboy Abdulxakimovich, f.f.d., prof.

10.00.02; 10.00.10

Feruzning badiiy mahorati
5 Abdulxairova Firuza Invarovna 10.00.01-O‘zbek tili Sobirov Abdulhay Shukurovich,
f.f.d., prof. 10.00.01
O‘zbek tili tibbiy terminologiyasining metaforik tarkibi
6 Xudoyberdieva Sevara Xamzayevna 10.00.01-O‘zbek tili Yuldashev Ibrohim Jo‘raevich, f.f.d.prof.       10.00.01 O‘zbek marketing terminologiyasi
7 Xomidova Mahfuzaxon Farhodjon qizi 10.00.01-O‘zbek tili Qurbonova Muhabbat Matyakubovna,
f.f.d., prof. 10.00.01
Badiiy matn persepsiyasida intertekstuallik
8 Qulbulov Sherqo‘zi Toshtemirovich 10.00.01- O‘zbek tili Muhamedova Saodat Xudoyberdievna,
f.f.d.          10.00.11
Kompyuter leksikografiyasi: avtomatlashtirilgan izohli lug‘atlar va ularni tuzish prinsiplari
9 Muhammadieva Dilafruz Axtamovna (maqsadli) 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik Xolmonova Zulxumor Turdimovna,
f.f.d.                                          10.00.01
«Boburnoma”  asarining turkcha tarjimalarida sifat so‘zlarning berilishi
DOKTORANTURA (DSc)
1-KURS
1 Xamroeva Shahlo Mirdjonovna 10.00.01-O‘zbek tili Mengliev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor O‘zbek tili morfologik analizatorining lingvistik ta’minoti
2-KURS
1 Ismoilova Muhayyo Kazakbaevna 10.00.02-O‘zbek adabiyoti p.f.d., prof. Dolimov Ulug‘bek, 10.00.02 Istiqlol davri nasrida axloqiy-ma’naviy evrilishlar tasviri (Abduqayum Yuldoshev ijodi misolida)

Matnlarda xatolikka ko`zingiz tushsa, xato jumlani tanlab Ctrl+Enter tugmalariga bosing va bu haqda administratorga xabar yuboring.